საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი (სამსახური)

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი

გიორგი შარვაშიძე

(070) 302 90 80

კონსული

თამარ ღვინაძე

(070) 302 90 82

მრჩეველი

ლევან ხორხელი

(070) 302 90 87

მრჩეველი

მაია დევაძე

(070) 302 90 89

ფინანსური მენეჯერი

ლუკა აბშილავა

(070) 302 90 84

ელჩის თანაშემწე /
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მედიის ოფიცერი

ნინო კვანტრიშვილი

(070) 302 90 80