საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი (სამსახური)

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი

(070) 302 90 80

საქმეთა დროებით რწმუნებული /

უფროსი
მრჩეველი 

გიორგი ნაკაშიძე 


(070) 302 90 83

მრჩეველი

მაია დევაძე

(070) 302 90 89

მრჩეველი

ხუტა სალია

(070) 302 90 87

კონსული

ნინო ჯაფარიძე

(070) 302 90 82

ფინანსური მენეჯერი

(070) 302 90 84

ელჩის თანაშემწე /
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მედიის ოფიცერი

ერეკლე კოპლატაძე

(070) 302 90 80

 

stopcov.ge

 

Occupied Territories of Georgia

eVISA portal