საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი (სამსახური)

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი

გიორგი შარვაშიძე

(070) 302 90 80

მრჩეველი

ლევან ხორხელი

(070) 302 90 87

მრჩეველი

მაია დევაძე

(070) 302 90 89

კონსული

ნინო ჯაფარიძე

(070) 302 90 82

 უფროსი მრჩეველი  გიორგი ნაკაშიძე  
(070) 302 90 83

ფინანსური მენეჯერი

ლუკა აბშილავა

(070) 302 90 84

ელჩის თანაშემწე /
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მედიის ოფიცერი

ერეკლე კოპლატაძე

(070) 302 90 80