საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საკონსულო სამსახური


მისამართი: Lange Vijverberg 12, 2513 AC The Hague

ტელ: +31 (0) 70 302 90 80

ელ-ფოსტა: thehague.con@mfa.gov.ge 

საქართველოს საელჩოს ვებ-გვერდი: www.netherlands.mfa.gov.ge

საკონსულო მომსახურებისათვის: www.geoconsul.gov.ge

სატელეფონო კონსულტაცია საკონსულო სამსახურში წარმოებს ყოველ დღიურად (გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დასვენების დღეებისა).

მიღების საათები: 

საქართველოს საკონსულოში მოქალაქეთა მიღება წარმოებს ყოველ დღე 10:00-დან 13:00 საათამდე. 
გთხოვთ, საკონსულო მიღებისათვის წინასწარ დარეგისტრირდეთ ვებ-გვერდზე: www.geoconsul.gov.ge