საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები


ხშირად დაიბანეთ ხელები!

#StopCoV
 

ხშირად დასმული კითხვები საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით (14 ივლისი, 2020)

🔴 რომელი ქვეყნებისთვის იხსნება საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი?


ამ ეტაპზე, ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფოდან 5 ქვეყნისთვის (გერმანია, საფრანგეთი, ესტონეთი, ლატვია და ლიეტუვა) საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი იხსნება უპირობოდ.

ზემოჩამოთვლილი 5 ქვეყნის მოქალაქეებს/მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებს შეეძლებათ ყველა სახის ვიზიტით საქართველოში მხოლოდ საჰაერო გზით ჩამოსვლა, მითითებული 5 ქვეყნიდან გამომგზავრების შემთხვევაში. მაგ: ლატვიის მოქალაქე/ბინადრობის უფლების მქონე პირი გერმანიიდან უპირობოდ შემოვა საქართველოში.

საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთამდე, მათ უნდა შეავსონ საგანგებოდ შემუშავებული სპეციალური, ელექტრონული ანკეტა, სადაც უნდა მიუთითონ საქართველოში შემოსვლამდე ბოლო 14 დღის განმავლობაში მოგზაურობის ისტორია, საქართველოში ვიზიტის დროს განსაზღვრული ადგილსამყოფელი, საკონტაქტო ინფორმაცია და სხვ.

მათივე თანხმობის შემთხვევაში, აეროპორტში მათ ჩაუტარდებათ PCR ტესტი (სახელმწიფოს ხარჯით).

საზღვარზე თერმოსკრინინგის გავლის შედეგად, 37 გრადუსზე მაღალი ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში პირი გადაყვანილი იქნება სამედიცინო დაწესებულებაში.

ევროკავშირის ქვეყნების (იტალია, კვიპროსი, საბერძნეთი, ესპანეთი, შვედეთი, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, ხორვატია) მოქალაქეებს, რომლებმაც საქართველო შეიყვანეს ე.წ. მწვანე სიაში (გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი 5 ქვეყნისა) ან დაუწესეს სხვადასხვა სახის შეზღუდვები, საქართველოში შემოსვლა შეეძლებათ 14 დღიანი სავალდებულო კარანტინის პირობით, რომლის ხარჯებსაც თავად დაფარავენ.

იმ შემთხვევაში, თუ ზემოაღნიშნული 5 ქვეყნის მოქალაქე/მუდმივი ბინადრობის უფლების მქონე პირი საჰაერო გზით ჩამოდის ევროკავშირის იმ ქვეყნიდან, რომელთანაც საქართველო დათქმით ხსნის საზღვარს (იტალია, კვიპროსი, საბერძნეთი, ესპანეთი, შვედეთი, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, ხორვატია) ან იმ ქვეყნებიდან, რომელთანაც საქართველოს არ აქვს საზღვარი გახნილი, აგრეთვე თუ ბოლო 14 დღის განმავლობაში აქვს მოგზაურობის ისტორია ხსენებული 5 ქვეყნის გარდა სხვა ქვეყნებში, ექვემდებარება 14 დღიან სავალდებულო კარანტინს, საკუთარი ხარჯით.

ევროკავშირის წევრ სხვა ქვეყნებთან მიმართებით, (სლოვენია, ავსტრია, ბელგია, ბულგარეთი, დანია, მალტა, სლოვაკეთი, ფინეთი, უნგრეთი, ჩეხეთი, ხორვატია), რომელთაც საქართველოსთან არ გახსნეს საზღვარი, ჩვენი მხრიდანაც ნარჩუნდება დღეს მოქმედი რეჟიმი.

აღსანიშნავია, რომ საქმიანი ვიზიტები მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან შეუფერხებლად განხორციელდება წინასწარ, შესაბამისი ფორმის შევსებისა და შესაბამის დარგობრივ უწყებასთან შეთანხმებით. საქმიანი ვიზიტით საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს ეკისრებათ ვალდებულება, ყოველ 72 საათში ერთხელ, საკუთარი სახსრებით ჩაიტარონ კოვიდ19-ზე PCR ტესტი, ან გაიარონ სავალდებულო 14 დღიანი კარანტინი, ასევე საკუთარი სახსრებით. აღნიშნული არ ეხებათ ევროკავშირის წევრი იმ 5 ქვეყნის მოქალაქეებს/ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებს, რომლებთანაც საქართველო უპირობოდ ხსნის საზღვრებს.

საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს ევროკავშირის წევრ, პარტნიორ ქვეყნებთან აქტიურ თანამშრომლობას და რეკომენდაციის შესაბამისად, ორ კვირაში ერთხელ მოხდება როგორც საქართველოში შემომსვლელთა, ისე საქართველოს მოქალაქეების ამ ქვეყნებში შესვლის პირობების ერთობლივად გადახედვა.

🔴 ავსებენ თუ არა საქართველოს მოქალაქეები ელექტრონულ ანკეტას?

ავსებენ მხოლოდ საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ ზემოაღნიშნული 5 ქვეყნის მუდმივი ბინადრობის მოწმობას/ ან არიან ორმაგი მოქალაქეები.

🔴 ავსებენ თუ არა ევროკავშირის იმ სახელმწიფოს მოქალაქეები/ბინადრობის ნებართვის მქონე პირები ელექტრონულ ანკეტას, რომელთანაც გარკვეული დათქმით იხსნება საზღვარი?

არ ავსებენ, ვინაიდან მათთვის სავალდებულოა 14-დღიანი კარანტინის გავლა.

🔴 სად არის ხელმისაწვდომი ელექტრონული ანკეტა?

ელექტრონული ანკეტა ხელმისაწვდომია საქართველოს მთავრობის მიერ საგანგებოდ შექმნილ ვებგვერდზე www. StopCov.ge

🔴 არის თუ არა აუცილებელი, საქართველოში გამგზავრებამდე წინასწარი PCR კვლევის ჩატარება?

არ არის აუცილებელი. საზღვარგარეთ ჩატარებული ლაბორატიული კვლევის ამსახველი დასკვნა არ მიიღება საქართველოში აუცილებელი პრინციპით ჩასატარებელი PCR კვლევის ან/და სავალდებულო 14 დღიანი კარანტინის შემცვლელ პირობად.

🔴 ევროკავშირის რომელი ქვეყნის მოქალაქეებს/ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებს მოუწევთ 14 დღიანი კარანტინის გავლა საკუთარი სახსრებით საქართველოში შემოსვლის შემთხვევაში?

იტალია, კვიპროსი, საბერძნეთი, ესპანეთი, შვედეთი, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, ხორვატია.

🔴 რა მიდგომა ვრცელდება ევროპის იმ ქვეყნებთან მიმართებით, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის წევრები?

ასეთი ქვეყნებისთვის საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი არ იხსნება, გამონაკლისს წარმოადგენს მხოლოდ საქმიანი ვიზიტები.

🔴 რა მიდგომა ვრცელდება გერმანიის, საფრანგეთის, ესტონეთის, ლიეტუვისა და ლატვიის მოქალაქეების შემოსვლაზე ევროკავშირის იმ წევრი ქვეყნებიდან, რომელთანაც შესაბამისი დათქმით იხსნება სახელმწიფო საზღვარი?

აღნიშნული ქვეყნებიდან შემოსული პირები ექვემდებარებიან 14 დღიან სავალდებულო კარანტინს, საკუთარი სახსრებით.

🔴 რა მიდგომა ვრცელდება გერმანიის, საფრანგეთის, ესტონეთის, ლიეტუვისა და ლატვიის მოქალაქეების ევროკავშირის იმ წევრი ქვეყნებიდან შემოსვლაზე, რომელთანაც საქართველოს არ აქვს საზღვარი გახსნილი?

აღნიშნული ქვეყნებიდან შემოსული პირები ექვემდებარებიან 14 დღიან სავალდებულო კარანტინს, საკუთარი სახსრებით.

🔴 რა მიდგომა ვრცელდება ევროკავშირის არაწევრი ევროპის და სხვა კონტინენტების ქვეყნებიდან გერმანიის, საფრანგეთის, ესტონეთის, ლიეტუვისა და ლატვიის მოქალაქეების შემოსვლაზე?

ექვემდებარებიან 14 დღიან სავალდებულო კარანტინს, საკუთარი სახსრებით.

🔴 რა მიდგომა ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეების შემოსვლაზე ევროკავშირის ქვეყნებიდან? სხვა ქვეყნებიდან?

საქართველოს მოქალაქეები ექვემდებარებიან სავალდებულო 14 დღიან კარანტინს. გამონაკლისს წარმოადგენენ საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ საფრანგეთის, გერმანიის, ესტონეთის, ლატვიის ან ლიეტუვის მუდმივი ბინადრობის უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტს ან ამავდროულად ფლობენ აღნიშნული ქვეყნების მოქალაქის სტატუსს.

🔴 რა მიდგომა ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეზე, რომელიც ფლობს საფრანგეთის, გერმანიის, ესტონეთის, ლატვიის ან ლიეტუვის მუდმივი ბინადრობის უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტს?

აღნიშნულ პირზე სავალდებულო 14 დღიანი კარანტინი არ ვრცელდება. აღნიშნული ქვეყნების მოქალაქეების მსგავსად, ზემოჩამოთვლილი 5 ქვეყნის მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე საქართველოს მოქალაქეებმა საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთამდე უნდა შეავსონ საგანგებოდ შემუშავებული სპეციალური ანკეტა, სადაც უნდა მიუთითონ საქართველოში შემოსვლამდე ბოლო 14 დღის განმავლობაში მოგზაურობის ისტორია, საქართველოში ვიზიტის დროს განსაზღვრული ადგილსამყოფელი, საკონტაქტო ინფორმაცია და სხვ.

მათივე თანხმობის შემთხვევაში, აეროპორტში მათ ჩაუტარდებათ PCR ტესტი (სახელმწიფოს ხარჯით).

საზღვარზე თერმოსკრინინგის გავლის შედეგად, 37 გრადუსზე მაღალი ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში პირი გადაყვანილი იქნება სამედიცინო დაწესებულებაში.

იმ შემთხვევაში, თუ ზემოაღნიშნული 5 ქვეყნის მუდმივი ბინადრობის უფლების მქონე საქართველო მოქალაქე საჰაერო გზით ჩამოდის ევროკავშირის იმ ქვეყნიდან, რომელთანაც საქართველო დათქმით ხსნის საზღვარს (იტალია, კვიპროსი, საბერძნეთი, ესპანეთი, შვედეთი, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, ხორვატია) ან იმ ქვეყნებიდან, რომელთანაც საქართველოს არ აქვს საზღვარი გახსნილი, აგრეთვე თუ ბოლო 14 დღის განმავლობაში აქვს მოგზაურობის ისტორია ხსენებული 5 ქვეყნის გარდა სხვა ქვეყნებში, მაშინ საქართველოს მოქალაქე ექვემდებარება 14 დღიან სავალდებულო კარანტინს, საკუთარი ხარჯით.

🔴 რა მიდგომა ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეზე, რომელიც ფლობს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების (გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი 5 ქვეყნისა) ბინადრობის უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტს?

აღნიშნულ პირზე ვრცელდება სავალდებულო 14 დღიანი კარანტინი.

🔴 ევროკავშირის წევრი იმ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომელთათვისაც საქართველოს საზღვარი იხსნება, შეეძლებათ თუ არა ქვეყანაში სახმელეთო საზღვარით შემოსვლა?
სახმელეთო სასაზღვრო გამშვები პუნქტები რჩება დახურული.

► ტესტირება

🔴 რა სახის/მეთოდის კვლევა ტარდება აეროპორტში?

აეროპორტებში ტარდება PCR ტესტირება.

🔴 რა შემთხვევაში დაექვემდებარება მგზავრი აეროპორტში PCR კვლევას?

აეროპორტში PCR კვლევას ექვემდებარება ევროკავშირის 5 ქვეყნის მოქალაქე/ბინადრობის ნებართვის მქონე პირი, იმ შემთხვევაში თუ მას წინასწარ (აპლიკაციაში) აქვს გამოხატული ნება ტესტირების გავლაზე.

🔴 როდის იქნება ცნობილი კვლევის შედეგი?
PCR-კვლევის პასუხი ცნობილი იქნება მაქსიმუმ 24 საათში, რეკომენდირებულია კვლევის პასუხის მიღებამდე პირი იყოს თვითიზოლაციაში.

🔴 როგორ იგზავნება ინფორმაცია კვლევის შედეგის შესახებ?

კვლევის შედეგთან დაკავშირებით, ინფორმაციას პირი მაქსიმუმ 24 საათის განმავლობაში მიიღებს ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. დადებითი პასუხის შემთხვევაში, განხორციელდება სატელეფონო კომუნიკაციაც NCDC-ის მიერ. ინფიცირებული პირი გადაყვანილი იქნება შესაბამის სამკურნალო დაწესებულებაში.

🔴 რა დრო იქნება საჭირო PCR კვლევისთვის საჭირო ნიმუშის ასაღებად?

ერთი ადამიანის PCR კვლევისთვის ნიმუშის აღების პროცედურა 5-10 წუთის ფარგლებში მერყეობს.

🔴 ფასიანია თუ არა კვლევის ჩატარება?
აეროპორტში PCR კვლევის საფასურის გადახდას სახელმწიფო უზრუნველყოფს მხოლოდ იმ 5 სახელმწიფოს მოქალაქეებისთვის და ამ ქვეყნებში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირისთვის, რომელთანაც საქართველო უპირობოდ ხსნის საზღვრებს.

► კარანტინი

🔴 რა შემთხვევაშია სავალდებულო კარანტინი?

კარანტინი სავალდებულოა საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ევროკავშირის იმ ქვეყნების მოქალაქეებისთვის, რომელთანაც სახელმწიფო საზღვარი გარკვეული დათქმით იხსნება.

კარანტინს ექვემდებარება ასევე ევროკავშირის ზემოაღნიშნული იმ 5 ქვეყნის მოქალაქე/მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირი, რომელიც საქართველოში შემოდის იმ ქვეყნებიდან, რომელთანაც საზღვარი არ გვაქვს გახსნილი ან ბოლო 14 დღის განმავლობაში ამ 5 ქვეყნის გარდა სხვა ქვეყნებში მოგზაურობის ისტორია აქვთ.

🔴 ვინ ფარავს კარანტინის ხარჯებს?

საქართველოს მოქალაქეების შემთხვევაში - სახელმწიფო, ხოლო ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეების შემთხვევაში, თავად ისინი.

🔴 შესაძლებელია თუ არა თვითიზოლაციაში გადასვლა?
თვითიზოლაციაში გადასვლა შესაძლებელია:

✅ პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, რაც ცნობით დასტურდება;
✅ დიპლომატებისა და საერთაშორისო მისიების მოთხოვნის შემთხვევაში (წესების დაცვაზე ზედამხედველობას თავად ახორციელებენ);

► პროცედურები:

✅ თვითიზოლაციაში გადასვლისთვის პირი ავსებს შესაბამის ფორმას, სადაც უთითებს მისამართს;
✅ შევსებისას მითითებული მისამართის ჯანდაცვის რეკომენდაციებთან შესაბამისობას ადგენს სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი.

🔴 შესაძლებელია თუ არა საკარანტინო სასტუმროს არჩევა ვიზიტორის მიერ?

აღნიშნული შესაძლებელი არ არის.

🔴 როგორ ხდება საკარანტინო სასტუმროში ტრანსპორტორება? და სავალდებულო პერიოდის ამოწურვის შემდეგ, სასტუმროს დატოვება?

აეროპორტიდან სასტუმროში ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს სახელმწიფო. სასტუმროს დატოვება ხდება 14 დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ, PCR ტესტით დადასტურებული უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში.

🔴 რა პერიოდით არის ვალდებული პირი იმყოფებოდეს საკარანტინე სივრცეში?

საზღვრის კვეთიდან 14 დღის განმავლობაში.

🔴 უტარდება თუ არა პირს საკარანტინე სასტუმროს დატოვების წინ PCR კვლევა? ვინ ფარავს ტესტის საფასურს?
დიახ, სასტუმროს დატოვებამდე PCR კვლევა სავალდებულოა. ევროკავშირის მოქალაქეების შემთხვევაში, ტესტის საფასურს იხდის თავად მოქალაქე, ხოლო საქართველოს მოქალაქეების შემთხვევაში - სახელმწიფო.

🔴 რატომ არის სავალდებულო საქართველოს მოქალაქისთვის კარანტინი?

სახელმწიფო მაქსიმალურად ცდილობს იზრუნოს საკუთარ მოქალაქეებზე და მინიმუმამდე დაიყვანოს კორონავირუსის გავრცელების მაჩვენებელი. გასათვალისწინებელია, რომ არსებული გამოცდილებით, საქართველოში დაფიქსირებული შემთხვევების უმრავლესობა იმპორტირებული იყო.

საქართველოს მოქალაქეებსა და ტურისტებს შორის კარანტინში მათ განთავსება/არგანთავსებასთან დაკავშირებით განსხვავება განპირობებულია მოსახლეობასთან სოციალური კონტაქტის პოტენციურად უფრო მაღალი სიხშირით.

🔴 შესაძლებელია თუ არა ევროკავშირის ხსენებული 5 წევრი ქვეყნის მოქალაქის მიერ ანკეტის შევსება საქართველოს აეროპორტში?

დიახ, შესაძლებელია.

🔴 რა შემთხვევაში შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს ქვეყნიდან გამგზავრება?

საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია გამგზავრება იმ ქვეყნებში, რომლებმაც დათქმით გახსნეს საზღვრები მიმღები ქვეყნის მიერ დადგენილი რეგულაციის შესაბამისად, კერძოდ მიმღები ქვეყნის მიერ დადგენილი კატეგორიის ვიზიტის შესრულება, ტესტირების ან/და 14დღიანი თვითიზოლაციის ან კარანტინის გავლა მიმღები ქვეყნის რეგულაციის მიხედვით.

ნებისმიერ ქვეყანაში, მათ შორის გერმანია, საფრანგეთი, ესტონეთი, ლიეტუვასა და ლატვიაში მგზავრობის შემდეგ, საქართველოში დაბრუნებისას, საქართველოს მოქალაქეს მოეთხოვება 14-დღიანი კარანტინის გავლა სავალდებულო წესით.

აღსანიშნავია, რომ ქვეყნების მიერ დაწესებული რეგულაციები მუდმივად გადაიხედება, რის გამოც მოქალაქემ უნდა დაადგინოს მიმღები ქვეყნის რეგულაციები ავიაბილეთის შეძენამდე და გამგზავრებამდე.

იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს მოქალაქის გამგზავრებამდე, დადგენილი იქნება მისი ვიზიტის კატეგორიის შეუსაბამობა დანიშნულების ქვეყნის მიერ საქართველოს მოქალაქეებისთვის დაწესებულ რეგულაციებთან, ასეთ პირს შეიძლება უარი ეთქვას ქვეყნის დატოვებაზე.

საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს ევროკავშირის წევრ, პარტნიორ ქვეყნებთან აქტიურ თანამშრომლობას და რეკომენდაციის შესაბამისად, ორ კვირაში ერთხელ მოხდება როგორც საქართველოში შემომსვლელთა, ისე საქართველოს მოქალაქეების ამ ქვეყნებში შესვლის პირობების ერთობლივად გადახედვა.

უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველო საზღვარს ამ ეტაპზე უპირობოდ გაუხსნის 5 ქვეყანას
(8 ივლისი, 2020)
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველო საზღვარს ამ ეტაპზე უპირობოდ გაუხსნის 5 ქვეყანას


● მოგეხსენებათ, 30 ივნისს ევროკავშირმა საქართველო 15 უსაფრთხო ქვეყნის სიაში შეიყვანა და გასცა რეკომენდაცია მათთვის საზღვრების შესაძლო გახსნის შესახებ. აღნიშნული რეკომენდაციის გათვალისწინებით, მთავრობა საზღვრების გახსნის თაობაზე, ორმხრივ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ევროკავშირის წევრ შესაბამის ქვეყნებთან.

● საგულისხმოა, რომ მსოფლიოსა და თავად ევროპის კონტინენტზე არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით ევროკავშირის რიგმა ქვეყნებმა, ამ ეტაპზე, საერთოდ არ გახსნეს საზღვრები უცხო ქვეყნის, მათ შორის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებისთვისაც. რიგ ქვეყნებში ჩასვლისას კი, სავალდებულოა 14 დღიანი კარანტინის გავლა საკუთარი სახსრებით.

● საქართველოც აკვირდება არსებულ გლობალურ სურათს და ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფისთვის, სიფრთხილით დგამს შესაბამის ნაბიჯებს.

● დღეისათვის, იმ ქვეყნებიდან, ვინც საქართველოს უპირობოდ გაუხსნა საზღვარი, უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, საქართველო საზღვრებს ასევე უპირობოდ გახსნის შემდეგ 5 ქვეყანასთან:

1. გერმანია

2. საფრანგეთი

3. ლატვია

4. ლიეტუვა
5. ესტონეთი

● ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ ქვეყნებს, საბჭომ გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინა, რომ რამდენიმე ქვეყანამ, საზღვრები გაუხსნა მათ შორის, ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული უსაფრთხო ქვეყნების სიაში არმყოფ სახელმწიფოებს.

● ზემოჩამოთვლილი 5 ქვეყნის მოქალაქეებს/რეზიდენტებს შეეძლებათ ყველა სახის ვიზიტით საქართველოში მხოლოდ პირდაპირი საჰაერო გზით ჩამოსვლა.

● საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთამდე მათ უნდა შეავსონ საგანგებოდ შემუშავებული სპეციალური, ელექტრონული ანკეტა, სადაც უნდა მიუთითონ შემოსვლამდე ბოლო 14 დღის განმავლობაში მოგზაურობის ისტორია, საქართველოში ვიზიტის დროს განსაზღვრული ადგილსამყოფელი, საკონტაქტო ინფორმაცია და სხვ.

● მათივე თანხმობის შემთხვევაში, ანდა საზღვარზე თერმოსკრინინგის გავლის შედეგად 37 გრადუსზე მაღალი ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში, აეროპორტში მათ ჩაუტარდებათ PCR ტესტი.

● ასევე, სავალდებულო წესით ტესტირებას ან კარანტინს გაივლიან ის პირები, რომლებსაც ბოლო 14 დღის განმავლობაში აქვთ ევროკავშირის არაწევრ მაღალი საფრთხის მქონე ქვეყნებში მოგზაურობის ისტორია.

● საქართველოში ჩამოსულ თითოეულ პირთან, მთელი აქ ყოფნის პერიოდში, პროაქტიურ კომუნიკაციაში იქნება და მათზე იზრუნებს სპეციალურად შექმნილი ქოლ-ცენტრის ჯგუფი.

● რაც შეეხება ევროკავშირის წევრ დანარჩენ სახელმწიფოებს - ქვეყნებთან მიმართებით, რომლებმაც საქართველოსთვის არ გახსნეს საზღვარი, ჩვენი მხრიდანაც ნარჩუნდება დღეს არსებული რეჟიმი. 

 ხოლო იმ ქვეყნების მოქალაქეებს, რომლებმაც საქართველო შეიყვანეს ე.წ. მწვანე სიაში (გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი 5 ქვეყნისა) ან დაუწესეს სხვადასხვა სახის შეზღუდვები, საქართველოში შემოსვლა შეეძლებათ 14 დღიანი სავალდებულო კარანტინის პირობით, რომლის ხარჯებსაც თავად დაფარავენ.

● ზემოთ ჩამოთვლილი 5 ქვეყნის გარდა, ქვეყნებთან, რომლებმაც ასევე უპირობოდ გახსნეს საზღვრები საქართველოსთვის, გრძელდება შემდგომი მუშაობა შესაბამის პროცედურებთან დაკავშირებით.

● ამ ეტაპზე საზღვრებს საქართველოსთვის არ ხსნიან შემდეგი ქვეყნები: ავსტრია, ბელგია, ბულგარეთი, დანია, ნორვეგია, მალტა, ფინეთი, შვეიცარია, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი. აღსანიშნავია, რომ უნგრეთთან ამოქმედდა ერთობლივი შესაბამისი კომისია, რომელიც მუშაობს მიმოსვლის აღდგენის საკითხებზე.

● ზოგიერთმა ქვეყანამ კი, (იტალია, კვიპროსი, ისლანდია, სლოვენია) გახსნის მზაობა გამოთქვა კონკრეტული შეზღუდვების დაწესებით, მათ შორის ამ ქვეყნებში ჩასულმა პირებმა უნდა გაიარონ 14 დღიანი სავალდებულო კარანტინი.

● ამასთან აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებული რეკომენდაციები და მასში მოცემული ქვეყნების სია ყოველ ორ კვირაში ერთხელ განახლდება.

● აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით, საქმიანი ვიზიტები ყველა ქვეყნიდან შეუფერხებლად განხორციელდება წინასწარ, შესაბამისი ფორმის შევსებისა და შესაბამის დარგობრივ უწყებასთან შეთანხმებით. საქმიანი ვიზიტით საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს ეკისრებათ ვალდებულება, ყოველ 72 საათში ერთხელ, საკუთარი სახსრებით ჩაიტარონ კოვიდ19-ზე PCR ტესტი, ან გაიარონ სავალდებულო 14 დღიანი კარანტინი, ასევე საკუთარი სახსრებით. ეს რა თქმა უნდა, არ ეხებათ ევროკავშირის წევრი იმ 5 ქვეყნის მოქალაქეებს/რეზიდენტებს, რომლებთანაც საქართველო უპირობოდ ხსნის საზღვრებს.

● შესაბამისი ელექტრონული ფორმები, რომლის შევსებაც წინასწარ მოუწევთ როგორც ევროკავშირის ზემოთჩამოთვლილი ქვეყნების მოქალაქეებს, ასევე, ნებისმიერი საქმიანი ვიზიტის განმახორციელებელ პირებს, ხელმისაწვდომი იქნება საქართველოს მთავრობის მიერ სპეციალურად შექმნილ ვებგვერდზე www.StopCoV.ge.

● რაც შეეხებათ საქართველოს მოქალაქეებს, ევროკავშირის ქვეყნებში ნებისმიერი მიზნით ვიზიტის შემდგომ, სამშობლოში უკან დაბრუნებისას გაივლიან სავალდებულო 14 დღიან კარანტინს. მნიშვნელოვანია, ჩვენმა მოქალაქეებმა ასევე გაითვალისწინონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ზემოთ ჩამოთვლილი მიდგომები საზღვრების გახსნასთან დაკავშირებით.

● ამასთან, ევროკავშირის იმ 5 ქვეყნის მიმართულებით, რომლებთანაც ჩვენ უპირობოდ ვხსნით საზღვრებს, საავიაციო მიმოსვლის და რეგულარული რეისების აღდგენის მიზნით, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საერთაშორისო ავიაკომპანიებთან. მათ შორის, ავიაკომპანია Lufthansa-სთან უკვე მიღწეულია შეთანხმება მიუნხენის მიმართულებით 2020 წლის აგვისტოდან კვირაში 2 რეისის განხორციელებასთან დაკავშირებით, ასევე ვმუშაობთ AirBaltic-სა და AirFrance-თან.

● აქვე, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში ორგანიზებულად დასაბრუნებლად, ივლისის განმავლობაში, ავიაკომპანიები - Wizzair-ი და Myway Airlines-ი შეასრულებენ შემდეგ ავიარეისებს:

13 ივლისი - ვარშავა,

15 ივლისი - ბარსელონა,

17 ივლისი - რომი,

22 ივლისი - პარიზი,

28 ივლისი - ათენი.

● აღნიშნულ რეისებზე ბილეთის ფასი საქართველოს მოქალაქეებისთვის არ იქნება 200 ევროზე მეტი.

● ასევე, როგორც მოგეხსენებათ, კომერციულ ჩარტერულ რეისებს ახორციელებს ქართული ავიახაზები (აირზენა) შემდეგ დედაქალაქებში: ვენაში, ამსტერდამსა და თელავივში.

● აქვე, გაცნობებთ, რომ უახლოეს დღეებში, ერთჯერად შესრულდება კატარის ავიახაზების კომერციული ჩარტერული რეისი, დედაქალაქ დოჰადან, საიდანაც სამშობლოში საქართველოს 105 მოქალაქე დაბრუნდება.

● აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სახმელეთო საზღვრებზე შენარჩუნდება დღეს მოქმედი რეგულაციები.

● საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს ევროკავშირის წევრ, პარტნიორ ქვეყნებთან აქტიურ თანამშრომლობას და რეკომენდაციის შესაბამისად, ორ კვირაში ერთხელ მოხდება როგორც საქართველოში შემომსვლელთა, ისე ჩვენი მოქალაქეების ამ ქვეყნებში შესვლის პირობების ერთობლივად გადახედვა.

● ჩვენთვის უმთავრესი პრიორიტეტია მოქალაქეების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება, შესაბამისად, თითოეული გადაწყვეტილება სწორედ აქედან გამომდინარე მიიღება. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა საქართველოში როგორც ჩვენი მოქალაქეების, ისე ჩვენი ქვეყნის სტუმრების, ჯანმრთელობა მაქსიმალურად იყოს დაცული.ნიდერლანდების მთავრობის გადაწყვეტილებით ნიდერლანდებში მოგზაურობა საქართველოს მოქალაქეთათვის კვლავ ნებადართულია
(7 ივლისი, 2020)

საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ:


ნიდერლანდების მთავრობის გადაწყვეტილებით, 2020 წლის 1 ივლისიდან ნიდერლანდებში მოგზაურობა საქართველოს მოქალაქეთათვის კვლავ ნებადართულია. აკრძალვის გაუქმება ეხებათ:


საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთა მუდმივი ბინადრობის ადგილი საქართველოა და რომლებიც ნიდერლანდებში მოემგზავრებიან საქართველოდან. ნიდერლანდების საზღვრის კვეთისას მათ არ მოეთხოვებათ რაიმე დამატებითი დოკუმენტის წარდგენა, გარდა სტანდარტული დოკუმენტებისა (ორმხრივი ბილეთი, სასტუმროს ჯავშანი და ა.შ.);

საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთა მუდმივი ბინადრობის ადგილი ჩამოთვლილ ქვეყანათაგან ერთ-ერთია და რომლებიც ნიდერლანდებში ამ ქვეყნებიდან მოემგზავრებიან: ავსტრალია, ალჟირი, ახალი ზელანდია, იაპონია, კანადა, მაროკო, მონტენეგრო, რუანდა, სამხრეთ კორეა, სერბეთი, ტაილანდი, ტუნისი და ურუგვაი. ნიდერლანდების საზღვრის კვეთისას, გარდა სტანდარტული დოკუმენტებისა, მათ უნდა წარადგინონ ბინადრობის დამადასტურებელი ნებისმიერი დოკუმენტი.

ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ბინადრობის მქონე საქართველოს მოქალაქეებისთვის ნიდერლანდებში შემოსვლა კვლავ შეზღუდული რჩება.

ნიდერლანდების მთავრობის გადაწყვეტილებით, მგზავრები ვალდებულნი არიან, აეროპორტში ატარონ პირბადე.

ნიდერლანდებში შემომსვლელმა ნებისმიერმა მგზავრმა საზღვარზე უნდა წარადგინოს ჯანმრთელობის დეკლარაცია.

ჯანმრთელობის დეკლარაციის ფორმის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია შემდეგი ბმულიდან:

https://www.government.nl/binaries/government/documents/publications/2020/07/07/information-for-passengers-flying-to-and-from-the-netherlands/Traveller+public+health+declaration.pdfჩარტერულ რეისებთან დაკავშირებით
(6 ივლისი, 2020)

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განაცხადის მიხედვით, ავიაკომპანია "Georgian Airways" ჩარტერული ფრენების განხორციელებას შემდეგი განრიგით გეგმავს:

ამსტერდამის მიმართულებით რეისების შესრულება შემდეგი განრიგით იგეგმება:

 • 4 ივლისი, თბილისი - ამსტერდამი - თბილისი (გაფრენა 06:50, მოფრენა 17:15);
 • 6 ივლისი, თბილისი - ამსტერდამი - თბილისი (გაფრენა 06:30, მოფრენა 17:15);
 • 11 ივლისი, თბილისი - ამსტერდამი - თბილისი (გაფრენა 06:50, მოფრენა 17:15);
 • 18 ივლისი, თბილისი - ამსტერდამი - თბილისი (გაფრენა 06:50, მოფრენა 17:15);
 • 20 ივლისი, თბილისი - ამსტერდამი - თბილისი (გაფრენა 06:30, მოფრენა 17:15);
 • 25 ივლისი, თბილისი - ამსტერდამი - თბილისი (გაფრენა 06:50, მოფრენა 17:15);
 • 27 ივლისი, თბილისი - ამსტერდამი - თბილისი (გაფრენა 06:30, მოფრენა 17:15);

ვენის მიმართულებით ჩარტერული რეისები შემდეგი განრიგით შესრულდება:

 • 5 ივლისი, თბილისი - ვენა - თბილისი (გაფრენა 16:30, მოფრენა 00:10 +1);
 • 12 ივლისი, თბილისი - ვენა - თბილისი (გაფრენა 16:30, მოფრენა 00:10 +1);

თელ-ავივის მიმართულებით ჩარტერული რეისი შემდეგი განრიგით შესრულდება:

 • 2 ივლისი, თბილისი - თელ-ავივი - თბილისი (გაფრენა 07:10, მოფრენა 13:15)

ბერლინის მიმართულებით ჩარტერული რეისი შემდეგი განრიგით შესრულდება:

 • 3 ივლისი, თბილისი - ბერლინი - ბათუმი (გაფრენა 09:30, მოფრენა 17:10);

პარიზის მიმართულებით ჩარტერული რეისი შემდეგი განრიგით შესრულდება:

 • 7 ივლისი, თბილისი - პარიზი - თბილისი (გაფრენა 08:15, მოფრენა 19:00)

ფრენები Boeing B737 და Embraer ERJ190 ტიპის საჰაერო ხომალდებით, ჯანდაცვის უწყებებთან შეთანხმებული პროტოკოლების სრული დაცვით განხორციელდება.

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ, ავიაკომპანიას აღნიშნულ საჰაერო ხაზებზე ჩარტერული საჰაერო მიმოსვლის განხორციელების ნებართვა 2020 წლის 25 ივნისს მიენიჭა.

ასევე შეთანხმდა ავიარეისების განრიგი Wizz air და Myway Airlines-თან. რეისები შესრულდება ივლისის განმავლობაში, შემდეგი განრიგით:

 • 13 ივლისი - ვარშავა,
 • 15 ივლისი - ბარსელონა,
 • 17 ივლისი - რომი,
 • 22 ივლისი - პარიზი,  
 • 28 ივლისი - ათენი.

რეისებზე ბილეთის ფასი საქართველოს მოქალაქეებისთვის არ იქნება 200 ევროზე მეტი.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში დაბრუნებული მოქალაქეებისთვის კვლავ სავალდებულოა 14 დღიანი საკარანტინო პროცედურის გავლა.მსოფლიოში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო საქართველოში რეგულარული ფრენების აღდგენა ივლისის ბოლომდე გადავადდა (26 ივნისი, 2020)

 

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში საქართველოს მიმართულებით საერთაშორისო რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის განხორციელებაზე დაწესებული შეზღუდვა გახანგრძლივდა 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ნათია თურნავას დღევანდელი განცხადებით, ამ საკითხთან მიმართებით უპირატესი ფაქტორი მოსახლეობის ჯანმრთელობა და საქართველოში ამ დროისთვის არსებული პოზიტიური ეპიდემიოლოგიური ვითარების შენარჩუნების სურვილია. ამასთან, ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, რეგულარული ფრენების აღდგენა დამოკიდებულია მსოფლიოში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე: „ჩვენ ყველაზე მეტად გვინდა, რომ რეგულარული ფრენები სრული მასშტაბით რაც შეიძლება სწრაფად აღდგეს – როგორც იცით, ჩვენი მთავრობა, მათ შორის ჩვენი სამინისტრო ახალი ფრენების გახსნის და ახალია ავიაკომპანიების საქართველოს ბაზარზე შემოყვანის პროცესის ავანგარდში იყო. მაგრამ ახლა ის ვითარებაა, როდესაც პირველი და უპირატესი ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობა და საქართველოში ეპიდემიოლოგიური ვითარებაა.“ როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ტურიზმთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის მთავარი ამოცანაა, გაძლიერდეს ის მონაპოვარი, რასაც ჰქვია ეპიდემიოლოგიური ვითარების მართვა და მოსახლეობის დაცვა.

საერთაშორისო რეგულარულ საჰაერო მიმოსვლაზე არსებული შეზღუდვის 31 ივლისის ჩათვლით გახანგრძლივების შესახებ განცხადება გააკეთა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ: „რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებული იქნება მსოფლიოში და საქართველოში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით. გამომდინარე იქედან, რომ ავიაციის სექტორისთვის ვითარება რთულად პროგნოზირებადია და გლობალურ დონეზე, პერიოდულად იცვლება გადაწყვეტილებები სასაზღვრო და სამგზავრო შეზღუდვების მოხსნასთან დაკავშირებით, მოქალაქეებს და მგზავრებს მოვუწოდებთ, თავი შეიკავონ ამა თუ იმ მიმართულებით ბილეთების შეძენისაგან, სანამ რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის თარიღის და დადასტურებული ფრენის განრიგების შესახებ ცნობილი არ გახდება ოფიციალური წყაროების მეშვეობით.“ ბმულები: სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

ამასთანავე გაცნობებთ, რომ საერთაშორისო რეგულარული ფრენების სრულ აღდგენამდე საქართველოს მოქალაქეებს  საქართველოში გაფრენა შეგიძლიათ დაგეგმოთ კვლავ Georgian Airways ავიაკომპანიის კომერციული ჩარტერული რეისებით, რომელსაც ავიაკომპანია ივლისის თვეშიც განახორციელებს ევროპის სხვადასხვა ქალაქებიდან.  ფრენების განრიგის დასაზუსტებლად და ბილეთების შესაძენად გთხოვთ დაუკავშრდეთ თავად ავიაკომპანიას ან მიმართოთ ტუროპერატორებს.

ქვეყანაში ნარჩუნდება აქამდე არსებული რეგულაციები და სავალდებულო 14 დღიანი კარანტინი. ასევე არსებული რეგულაციებით საქართველოს საზღვრის გადაკვეთაზე დადგენილი შეზღუდვები არ ვრცელდება:

 • საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მათი ოჯახის წევრებზე;
 • შერეულ ოჯახები, რომელშიც ერთ-ერთი მეუღლე, ან არასრულწლოვანი შვილი არის საქართველოს მოქალაქე (თან უნდა ჰქონდეთ ქორწინებისა და დაბადების დამადასტურებელი მოწმობები)
 • ჰუმანიტარული მისიით მომავალ პირებზე – თუ დღის წესრიგში დადგა ასეთი მისიის მოვლენის აუცილებლობა (ექიმები, მოხალისეები და ა.შ.);
 • საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირზე;
 • პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან/და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მქონე პირებზე;
 • საქართველოში ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირებზე;
 • ოფიციალური დელეგაციების წევრებზე, შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში;
 • საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვებში მონაწილე მძღოლებზე, საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვებში მონაწილე პერსონალზე, რომელიც დაკავშირებულია რკინიგზაზე ტვირთის გადაზიდვა-გაცილებასთან და საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟის წევრებზე.

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის განცხადებით სახელმწიფო მუშაობს რეგულაციებზე, რომლის თანახმად  შესაძლებლობა იქნება უცხო ქვეყნის მოქალაქე გარკვეული კატეგორიების მგზავრების (სტუდენტები, ბიზნესმენები და სხვა) ქვეყანაში დაშვება შესაბამისი პირობებით, რომლის თაობაზე ახლო მომავალში გახდება ცნობილი. 

საქართველო განაგრძობს რეგულარული ფრენების აღდგენის საკითხზე პარტნიორებთან მუშაობას.


საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დასაბრუნებლად დღეს ავიარეისი ამსტერდამიდან განხორციელდება (15 მაისი, 2020)

საქართველოს ხელისუფლება განაგრძობს უცხოეთში მყოფი მოქალაქეების სამშობლოში ეტაპობრივად და ორგანიზებულად დაბრუნების პროცესს. უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ განსაზღვრული ავიარეისების ფარგლებში, დღეს შესრულდება ჩარტერული რეისი ამსტერდამი-თბილისის მიმართულებით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: http://netherlands.mfa.gov.ge/default.aspx?sec_id=2655&lang=1

საქართველოს მთავრობა საზღვარგარეთ მყოფი თანამემამულეების სამშობლოში ეტაპობრივ დაბრუნებას განაგრძობს 
(8 მაისი, 2020)


საქართველოს მთავრობა აგრძელებს საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში ეტაპობრივი დაბრუნების პროცესს.
 საკოორდინაციო საბჭოზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება დამატებით კიდევ ახალი რეისების დანიშვნაზე შემდეგი მიმართულებით:
 
12 მაისი - ლონდონი-თბილისი;
 
▪️ 15 მაისი - ამსტერდამი-თბილისი;
 
▪️ 18 მაისი - ლარნაკა-თბილისი;
 
▪️ 20 მაისი-ათენი-თბილისი;
   
▪️ 22 მაისი - რომი-თბილისი


საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დასაბრუნებლად დღეს ავიარეისი ამსტერდამიდან განხორციელდება (7 მაისი, 2020)


საქართველოს ხელისუფლება განაგრძობს უცხოეთში მყოფი მოქალაქეების სამშობლოში ეტაპობრივად და ორგანიზებულად დაბრუნების პროცესს. უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ განსაზღვრული ავიარეისების ფარგლებში, დღეს შესრულდება ჩარტერული რეისი ამსტერდამიდან თბილისის მიმართულებით.

აღსანიშნავია, რომ კოვიდ-19-ის გავრცელების პირობებში დაწესებული შეზღუდვების ფონზე, ეს არის მესამე ჩარტერული რეისი ნიდერლანდებიდან.

მგზავრთა შორის არიან ონკოლოგიური პაციენტები, ფეხმძიმე ქალბატონები, სტუდენტები და მეზღვაურები. ასევე, ამ რეისით ისარგებლებენ ტრანზიტული მგზავრები ტაილანდიდან, ავსტრალიიდან, სუდანიდან, ინდონეზიიდან, ყატარიდან, ბელგიიდან, გერმანიიდან, პორტუგალიიდან, დანიიდან და საფრანგეთიდან.

ასევე, ამსტერდამიდან 15 მაისს შესრულდება ჩარტერული რეისი ტრანზიტული მგზავრებისათვის, რომლითაც სამშობლოს აშშ-დან დაუბრუნდება 100-მდე თანამემამულე, მათ შორის სტუდენტები, სამხედროები, ხანდაზმული პირები და ტურისტები.

საკოორდინაციო საბჭოს მიერ განსაზღვრული ავიარეისების ფარგლებში, შესრულდა ფრენები მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებიდან, მათ შორის, ბერლინიდან, ვენიდან, ლონდონიდან, ათენიდან, აშშ-დან, ლარნაკიდან, ამსტერდამიდან, პეკინიდან, რომიდან, პარიზიდან, თელ-ავივიდან, ბარსელონიდან, ვარშავიდან, მადრიდიდან, პრაღიდან და ა.შ. 

7 მაისის მონაცემებით, საქართველოს დიპლომატიურმა წარმომადგენლობებმა ადგილზე დახმარება აღმოუჩინეს 19,215 მოქალაქეს, ხოლო სამშობლოში - მთავრობის ხელშეწყობით - ორგანიზებულად დაბრუნდა 9,815 მოქალაქე. COVID-19-ის გავრცელების პირობებში უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დახმარების შესახებ ყოველდღიურად განახლებად ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო საკუთარ ვებ-გვერდზე აქვეყნებს.

საკოორდინაციო საბჭოს მიერ განსაზღვრული ავიარეისების ფარგლებში, 9 მაისს დაგეგმილია ფრენის განხორციელება

2020 წლის 11 მაისის მონაცემებით, საქართველოს დიპლომატიურმა წარმომადგენლობებმა ადგილზე დახმარება აღმოუჩინეს 19,879 მოქალაქეს, ხოლო სამშობლოში - მთავრობის ხელშეწყობით - საკოორდინაციო საბჭოს მიერ დაგეგმილი რეისების, სახმელეთო და საზღვაო გზებით, ორგანიზებულად დაბრუნდა 10,560 მოქალაქე.


საქართველოს მთავრობა საზღვარგარეთ მყოფი თანამემამულეების სამშობლოში ეტაპობრივ დაბრუნებას განაგრძობს 
(14 აპრილი, 2020)

 საკოორდინაციო საბჭოზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ევროპიდან დამატებით კიდევ 3 ახალი რეისის დანიშვნაზე.


განაცხადი/კითხვარი 
(14 აპრილი, 202)

საქართველოს მთავრობა საზღვარგარეთ მყოფი თანამემამულეების სამშობლოში ეტაპობრივ დაბრუნებას განაგრძობს (14 აპრილი, 2020)✈️ საკოორდინაციო საბჭოზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება დამატებით კიდევ 2 ახალი რეისის დანიშვნაზე.


🔹30 აპრილს განხორციელდება ახალი რეისი თბილისი- მადრიდი-თბილისის მიმართულებით

🔹 2 მაისს კი, თბილისი - პრაღა-თბილისის მიმართულებით.

საქართველოს მოქალაქეების საყურადღებოდ! (8 აპრილი, 2020)

COVID-19-ის გავრცელებასთან დაკავშირებით მსოფლიოში დაწესებული მკაცრი რეგულაციების, შეზღუდვებისა და ფრენების გაუქმების გამო, საქართველოს ბევრი მოქალაქე დარჩა საზღვარგარეთ და ვერ ახერხებს საქართველოში დაბრუნებას. 

საქართველოს მთავრობა აგრძელებს საკუთარ მოქალაქეებზე ზრუნვას და მათ სამშობლოში დაბრუნებასთან დაკავშირებით ქმედით მექანიზმებს შეიმუშავებს.

მოქალაქეების სამშობლოში დაბრუნების ორგანიზების მიზნით, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები ახდენენ ადგილზე მყოფი მოქალაქეების აღრიცხვას, მათი ადგილსამყოფელის, საჭიროებებისა და მდგომარეობის შესახებ მონაცემების შეკრებას.

გთხოვთ, საქართველოში დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში, შეავსოთ და ელექტრონული ფორმით გამოგზავნოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე განთავსებული განცხადების ფორმა.

საქართველოს მთავრობა საზღვარგარეთ მყოფი თანამემამულეების სამშობლოში ეტაპობრივ დაბრუნებას განაგრძობს(6 აპრილი, 2020)

საზღვარგარეთ მყოფი თანამემამულეების სამშობლოში ეტაპობრივი დაბრუნების მიზნით, საკოორდინაციო საბჭომ განსაზღვრა დამატებითი ახალი რეისები შემდეგი მიმართულებით:

🔹7 აპრილი - ათენი-თბილისი
🔹10 აპრილი - ლარნაკა - თბილისი
🔹12 აპრილი - ბერლინი-თბილისი
🔹14 აპრილი - ამსტერდამი-თბილისი

🔹16 აპრილი - პარიზი-თბილისი
🔹18 აპრილი - თელავივი-თბილისი
🔹21 აპრილი - რომი-თბილისი

🔺24 აპრილი - ბარსელონა-თბილისი
🔺27 აპრილი - ვარშავა-თბილისი

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: 
http://netherlands.mfa.gov.ge/default.aspx?lang=1&sec_id=436&NewsID=142752


ონლაინ ვიდეოკონფერენციები კორონავირუსთან (COVID-19) დაკავშირებულ საკითხებზე (02 აპრილი, 2020)

კორონავირუსთან  ბრძოლის ღონისძიებების ფარგლებში, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ორგანიზება გაუწია ქართველი ეპიდემიოლოგების ონლაინ კონსულტაციებს, რომელიც უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის პატრონაჟით გაიმართა. 

https://mfa.gov.ge/covid-19-online-conf.aspx?=lang=ge=ka

საკოორდინაციო საბჭოზე განისაზღვრა 10 აპრილის შემდგომ, დამატებით, ორი მიმართულება
(01 აპრილი, 2020)✈️✅დღეს, საკოორდინაციო საბჭოზე განისაზღვრა 10 აპრილის შემდგომ, დამატებით, ორი მიმართულება:

📍12 აპრილი - ბერლინი-თბილისი
📍14 აპრილი - #ამსტერდამი-თბილისი.

❗️ბილეთის ფასი განსაზღვრულია 199 ევროს ოდენობით.

📝დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს

https://mfa.gov.ge/News/saqartvelos-mtavroba-ganagrdzobs-uckhoetshi-myofi.aspx?lang=ka-GE

ორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ნიდერლანდების სამეფოში შემოღებული შემზღუდავი ზომები (27 მარტი, 2020)

შეგახსენებთ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ნიდერლანდების სამეფოში შემოღებული შემზღუდავი ზომების შესახებ:

🏠რეკომენდებულია სახლში დარჩენა, რამდენადაც შესაძლებელია. გარეთ გასვლა დასაშვებია მხოლოდ სამსახურისთვის, რომლის შესრულება შეუძლებელია სახლიდან, პროდუქტების შესაძენად ან სხვათა დასახმარებლად.

დაშვებულია განტვირთვის მიზნით გარეთ გასვლა, მაგრამ არა ჯგუფურად. სავალდებულოა სულ მცირე 1.5 მეტრის დისტანციის დაცვა ერთმანეთისგან და თავიდან უნდა იქნას აცილებული სოციალური აქტივობები და ჯგუფური თავშეყრა. სახლში ყოფნისას დასაშვებია მაქსიმუმ სამი ადამიანის სტუმრობა და ერთმანეთისგან დისტანციის დაცვა.

🤧ხველების ან/და გაციების შემთხვევაში სავალდებულოა სახლში დარჩენა. ცხელების შემთხვევაში სახლში უნდა დარჩეს ოჯახის ყველა წევრი. გამონაკლისია ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ კრიტიკულად აუცილებელ სექტორებში და ჩართულნი არიან სასიცოცხლოდ მნიშნველოვან პროცესებში, ვიდრე თავად არ გახდებიან ავად.

შეხვედრების, შეკრებების და ღონისძიებების აკრძალვის ვადა გახანგრძლივდა 1 ივნისამდე. ეს აკრძალვა უკვე ეხება არა 100 კაციან, არამედ ნებისმიერ შეკრებას, მათ შორის, სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებს.

📍გამონაკლისია დაკრძალვა და ზოგიერთი რელიგიური რიტუალი (ჯვრისწერა, ნათლობა), როდესაც მაქსიმუმ 30 ადამიანის შეკრება დაიშვება სავალდებულო დისტანციის დაცვით.

🚫6 აპრილამდე საქმიანობა ეკრძალებათ პარიკმახერებს, სტილისტებს და გარეგანი ზრუნვის სხვა ე.წ. კონტაქტური პროფესიების წარმომადგენლებს. ფსიქოთერაპევტებმა, რამდენადაც შესაძლებელია, უნდა იმუშაონ ვიდეო ზარების საშუალებით. 6 აპრილამდე დაკეტილია კაზინოებიც.

სხვა რეგულაციები ვრცელდება მარკეტებსა და სასურსათო მაღაზიებზე. ისინი აგრძელებენ მუშაობას, თუ უზრუნველყოფენ მოქალაქეების უსაფრხოებას და მათ შორის 1,5 მეტრიანი დისტანციის დაცვას.

ქალაქების მერებს ეძლევათ უფლება, 1,5 მეტრიანი აუცილებელი დისტანციის დარღვევისთვის შემოიღონ ჯარიმები მოქალაქეებისთვის 400 ევრომდე, ხოლო კომპანიებისთვის 4000 ევრომდე ოდენობით.
მათვე შეუძლიათ, მიიღონ სანაპიროების, პარკების, საკემპინგე/საპიკნიკე ადგილების დაკეტვის გადაწყვეტილება იმ შემთხვევაში, თუ ამ ადგილებში უზრუნველყოფილი არ იქნება ადამიანებს შორის სავალდებულო დისტანციის დაცვა. სამი ან მეტი ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფები, რომლებიც არ დაიცავენ 1.5 მეტრის დისტანციას, ექვემდებარებიან რეაგირებას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბლულს

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/faqs-about-approach-to-tackling-coronavirus

ნიდერლანდებში დაშვებულ 90 დღიან ლიმიტზე მეტი ხნით დარჩენა (25 მარტი, 2020)

❗საქართველოს იმ მოქალაქეთა საყურადღებოდ, ვინც ნიდერლანდებში იმყოფებით უვიზო რეჟიმის გამოყენებით და რომელთაც რეისის გაუქმების გამო უნებლიედ გიწევთ, დარჩეთ შენგენის ზონაში დაშვებულ 90 დღიან ლიმიტზე მეტი ხნით, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ნიდერლანდების მთავრობა ამ საკითხს გაგებით მოეკიდება, მაგრამ ელის, რომ პირველივე შესაძლო რეისით დაბრუნდეთ სამშობლოში.

📍შესაბამისად, ჯერჯერობით არ არის საჭირო, რომ დაუკავშირდეთ ნიდერლანდების სამეფოს საემიგრაციო სამსახურს (IND) თქვენი საკითხის დასაფიქსირებლად.

📍გთხოვთ, რეგულარულად შეამოწმოთ ნიდერლანდების სამეფოს საემიგრაციო სამსახურის (IND) ვებ-გვერდი დამატებითი ინფორმაციისთვის

https://ind.nl/enსაქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის მიმართვა დიასპორისადმ (23 მარტი, 2020)


აერთაშორისო რეისების განრიგი 10 აპრილის ჩათვლით (23 მარტი, 2020)2020 წლის 21 მარტიდან საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებს შორის შეჩერდება საჰაერო მიმოსვლა (20 მარტი, 2020)
   

2020 წლის 21 მარტიდან შეჩერდება საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებს შორის საჰაერო მიმოსვლა; განხორციელდება მხოლოდ საქართველოს ავიახაზების რეისები


2020 წლის 21 მარტიდან საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებს შორის შეჩერდება საჰაერო მიმოსვლა. გამონაკლისი იქნება მხოლოდ ის ავიარეისები, რომელიც განხორციელდება საქართველოს ავიახაზების მიერ და რომელიც კოორდინირებული იქნება საქართველოს მთავრობასთან. აღნიშნული გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით კორონავირუსთან დაკავშირებით შექმნილი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ იქნა მიღებული.

საქართველოს ყველა მოქალაქე და ასევე ის მოქალაქეები, რომლებზეც ვრცელდება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე არსებული შეზღუდვის გამონაკლისი, განურჩევლად წარმომავლობის ქვეყნისა, საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთისთანავე გადაინაცვლებენ საკარანტინო ზონაში და მათ მიმართ გადაწყვეტილებები არსებული პროცედურების შესაბამისად იქნება მიღებული.

მიღებულია გადაწყვეტილება, სახმელეთო-სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებთან სიახლოვეში მოეწყოს დამატებითი საკარანტინო სივრცეები, რაც სიტუაციის უკეთესად მართვის შესაძლებლობას იძლევა.


განცხადება (18 მარტი, 2020)

ძვირფასო თანამემამულენო,

საელჩოს მიერ 16 მარტს მოწოდებულ ინფორმაციაზე დამატებით გაცნობებთ, რომ საქართველოს იმ მოქალაქეებმა, რომლებიც ნიდერლანდების სამეფოდან ან ნიდერლანდების სამეფოს გავლით  მიემგზავრებიან საქართველოში, უნდა წარმოადგინონ კორონავირუსზე (COVID -19) შემოწმების შესაბამისი ცნობა (სპეციფიკური ლაბორატორიული პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR) კვლევა), რომელიც გაცემული უნდა იყოს საზღვრის კვეთამდე ბოლო სამი დღის განმავლობაში გამომგზავრების ან ტრანზიტული ქვეყნის (ჯანმოს მიერ განსაზღვრული ეპიდემიური რისკის მქონე ქვეყნების გარდა) შესაბამისი ლაბორატორიის მიერ.

აღნიშნული ცნობის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, ხსენებული საქართველოს მოქალაქეები  ექვემდებარებიან  ეპიდემიოლოგიური შემოწმების გავლას და სავალდებულო 14 დღიანი იზოლაციის პროცედურას, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. 

https://www.moh.gov.ge/ka

 საქართველოში დაბრუნების მსურველებს: თბილისი-ამსტერდამის რეისის შესრულებას განაგრძობს საქართველოს ავიახაზები ყოველ ორშაბათს და შაბათს. საქართველოში გამგზავრება ამსტერდამიდან ჯერ ისევ შესაძლებელია მინსკის (ავიაკომპანია ბელავია - www.belavia.by) გავლით. ფრენებთან დაკავშირებით სიტუაცია სწრაფად იცვლება, ამიტომ იყავით ყურადღებით და ხშირად გადაამოწმეთ რეისების განრიგი. ამ მიმართულებით ნებისმიერი ცვლილების შესახებ გაცნობებთ დამატებით.

გთხოვთ, პერიოდულად გადაამოწმოთ საელჩოს ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია (www.facebook.com/GeoembNetherlands). ასევე მოგიწოდებთ, დადგეთ საკონსულო აღრიცხვაზე, რაც დაგვეხმარება ეფექტური კომუნიკაციის განხორციელებაში (www.geoconsul.gov.ge/ka).

იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ბევრ ჩვენს მოქალაქეს მივაწვდინოთ ხმა, გთხოვთ ასევე, დაგვეხმაროთ ამ გზავნილის გავრცელებაში.

აქვე შეგახსენებთ ნიდერლანდების სამეფოში საქართველოს საკონსულოს ტელეფონის ნომერს: +31703029080, გადაუდებელ და საგანგებო შემთხვევებში შეგიძლიათ, დაგვიკავშირდეთ ცხელი ხაზის მეშვეობით: +31618542874.

გისურვებთ ჯანმრთელობას!


რეისები საქართველოს მიმართულებით (18 მარტი, 2020)

თბილისი-ამსტერდამის რეისის შესრულებას განაგრძობს საქართველოს ავიახაზები ყოველ ორშაბათს და შაბათს.

საქართველოში გამგზავრება ამსტერდამიდან ჯერ კიდევ შესაძლებელია მინსკის (ავიაკომპანია ბელავია) გავლით.

ბილეთების დასაჯავშნად გთხოვთ, ეწვიოთ ავიაკომპანიების ვებ-გვერდებს:რეისები საქართველოს მიმართულებით (17 მარტი, 2020)

ეგეოსის ავიახაზების ბოლო რეისი ამსტერდამიდან თბილისის მიმართულებით ათენის გავლით, გაფრინდება კვირას, 22 მარტს, 17:00 საათზე.

თბილისი-ამსტერდამის რეისის შესრულებას განაგრძობს საქართველოს ავიახაზები ყოველ ორშაბათს და შაბათს.

საქართველოში გამგზავრება ამსტერდამიდან ჯერ კიდევ შესაძლებელია მინსკის (ავიაკომპანია ბელავია) გავლით.

ბილეთების დასაჯავშნად გთხოვთ, ეწვიოთ ავიაკომპანიების ვებ-გვერდებს:


განცხადება
(16 მარტი, 2020)

ძვირფასო თანამემამულენო,

მოგესალმებით და გისურვებთ ჯანმრთელობას! საქართველოს საელჩო ნიდერლანდების სამეფოში შეეცდება, პერიოდულად მოგაწოდოთ განახლებული ინფორმაცია კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით ნიდერლანდებსა და საქართველოში შექმნილი ვითარების შესახებ. იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ბევრ ჩვენს მოქალაქეს მივაწვდინოთ ხმა, გთხოვთ, დაგვეხმაროთ ამ გზავნილის გავრცელებაში.

პირველ რიგში, გთხოვთ, პერიოდულად გადაამოწმოთ საელჩოს ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია (www.facebook.com/GeoembNetherlands). ასევე მოგიწოდებთ, დადგეთ საკონსულო აღრიცხვაზე, რაც დაგვეხმარება ეფექტური კომუნიკაციის განხორციელებაში (www.geoconsul.gov.ge/ka/register/consulate).

საქართველოში დაბრუნების მსურველებს: როგორც მოგეხსენებათ, ავიაკომპანია ვიზეარმა 18 მარტიდან გააუქმა ეინდჰოვენი-ქუთაისის რეისი. თბილისი-ამსტერდამის რეისის შესრულებას განაგრძობს საქართველოს ავიახაზები ყოველ ორშაბათს და შაბათს. საქართველოში გამგზავრება ამსტერდამიდან ჯერ ისევ შესაძლებელია მინსკის (ავიაკომპანია ბელავია - www.belavia.by) და ათენის (ეგეოსის აიახაზები - www.aegeanair.com) გავლით. ფრენებთან დაკავშირებით სიტუაცია სწრაფად იცვლება, ამიტომ იყავით ყურადღებით და ხშირდ გადაამოწმეთ რეისების განრიგი. ამ მიმართულებით ნებისმიერი ცვლილების შესახებ გაცნობებთ დამატებით.

მოკლედ მოგახსენებთ ნიდერლანდებში კორონავირუსის გავრცელების საპრევენციო ღონისძიებების ფარგლებში მიღებული ახალი გადაწყვეტილებების შესახებ. 15 მარტს ნიდერლანდების მთავრობამ ქვეყანაში დამატებითი შეზღუდვები დააწესა. ქვეყნის მასშტაბით ფუნქციონირება შეაჩერეს საბავშვო ბაღებმა და სკოლებმა. 6 აპრილამდე დაიხურა კვების ობიექტები, კონოთეატრები, სპორტული დარბაზები თუ სხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები. მოსახლეობამ შეძლებისდაგვარად უნდა დაიცვას ერთმანეთისგან 1.5 მეტრიანი დისტანცია. სასურველია, მაქსიმალურად შეიზღუდოს სოციალური კონტაქტები. ნიდერლანდებში არსებულ შეზღუდვებზე დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ, იხილოთ შემდეგ ბმულზე: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

რაც შეეხება საქართველოს, კორონავირუსის გავრცელების საპრევენციო ღონისძიებების ფარგლებში დღეს ახალი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მორიგ სხდომაზე. კერძოდ, 18 მარტიდან, ორი კვირით საქართველოში შემოსვლა ეკრძალებათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს (გამონაკლისია: საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების, საერთაშორისო ორგანიზაციების  წარმომადგენლები და მათი ოჯახის წევრები; შერეული ოჯახები, რომელშიც ერთ-ერთი მეუღლე, ან არასრულწლოვანი შვილი არის საქართველოს მოქალაქე; ჰუმანიტარული მისიით მომავალი პირები - თუ დღის წესრიგში დადგა ასეთი მისიის მოვლენის აუცილებლობა; მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის მქონე პირები, თუ ეს სტატუსი მინიჭებულია საქართველოს შესაბამისი ორგანოს მიერ; სტატუს-ნეიტრალური დოკუმენტის მქონე პირები; საქართველოში ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირები). დროებით იკეტება საქართველოს სამთო-სათხილამურო კურორტები. კვების ობიექტებს ეძლევათ რეკომენდაცია, დროებით შეიზღუდოს მოქალაქეების უშუალო მომსახურება და იმოქმედოს მხოლოდ ე.წ. გატანის სერვისებმა. მთავრობის ადმინისტრაციაში იქმნება უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების მონიტორინგის მექანიზმი. 70 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს ეძლევათ რეკომენდაცია, მაქსიმალურად მოერიდონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს და შეძლებისდაგვარად იმყოფებოდნენ იზოლაციაში, რათა თავიდან იყოს აცილებული პოტენციური საფრთხე მათი ჯანმრთელობისთვის.

კორონავირუსის გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს, მათ შორის, რეკომენდაციებს მაღალი რისკის ზონის ქვეყნებიდან მოგზაურობის, ზოგადად, მგზავრობის და თვითმფრინავის ბორტზე ყოფნის, ასევე თვითიზოლაციის შესახებ შეგიძლიათ, გაეცნოთ ბმულზე www.stopcov.ge.

შეგახსენებთ ნიდერლანდების მთავრობის მიერ გაცემულ მითითებას, რომ ვირუსის მსუბუქი სიმპტომების ქონის შემთხვევაში დარჩეთ სახლში, ხოლო მდგომარეობის გაუარესებისას, კერძოდ, მაღალი ტემპერატურის (38 გრადუსზე მეტი), ძლიერი ხველისა და სუნთქვის გართულების შემთხვევაში, ტელეფონით დაუკავშირდით ოჯახის ექიმს ან რეგიონულ ჯანდაცვის ცენტრს (GGD) ტელეფონის ნომერზე 0800-1351.

აქვე შეგახსენებთ ნიდერლანდების სამეფოში საქართველოს საკონსულოს ტელეფონის ნომერს: +31703029080, გადაუდებელ და საგანგებო შემთხვევებში შეგიძლიათ, დაგვიკავშირდეთ ცხელი ხაზის მეშვეობით: +31618542874.

კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, გაუფრთხილდეთ თავს და ზედმიწევნით დაიცვათ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით გაცემული რეკომენდაციები. ნიდერლანდების სამეფოში საქართველოს საელჩო გისურვებთ ჯანმრთელობას!


ავიაკომპანია ვიზეარმა (Wizz Air) 18 მარტიდან გააუქმა ეინდჰოვენი-ქუთაისის რეისი (16 მარტი, 2020)

თბილისი-ამსტერდამის რეისის შესრულებას განაგრძობს საქართველოს ავიახაზები ყოველ ორშაბათს და შაბათს. 

საქართველოში გამგზავრება ამსტერდამიდან ჯერ კიდევ შესაძლებელია #მინსკის (ავიაკომპანია ბელავია) და #ათენის (ეგეოსის აიახაზები) გავლით.

ბილეთების დასაჯავშნად გთხოვთ, ეწვიოთ ავიაკომპანიების ვებ-გვერდებს: 

საქართველოს ავიახაზები - Georgian Airways (https://www.georgian-airways.com/); 

ავიაკომპანია ბელავია - Belavia - Belarusian Airlines (https://en.belavia.by/)

ეგეოსის ავიახაზები - Aegean Airlines  (https://en.aegeanair.com/)


​საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემოსვლაზე შეზღუდვების დაწესების შესახებ (16 მარტი, 2020)

საქართველოში კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების საპრევენციო ღონისძიებების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემოსვლაზე შეზღუდვის დაწესების შესახებ.

შეზღუდვები ამოქმედდება 2020 წლის 18 მარტის 00:00-დან და ძალაში იქნება ორი კვირის განმავლობაში.  

შეზღუდვები შეეხება უცხო ქვეყნის ნებისმიერ მოქალაქეს, გარდა:

ა) საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების, საერთაშორისო ორგანიზაციების  წარმომადგენლები და მათი ოჯახის წევრები;

ბ) შერეულ ოჯახები, რომელშიც ერთ-ერთი მეუღლე, ან არასრულწლოვანი შვილი არის საქართველოს მოქალაქე;

გ) ჰუმანიტარული მისიით მომავალი პირები - თუ დღის წესრიგში დადგა ასეთი მისიის მოვლენის აუცილებლობა (ექიმები, მოხალისეები...);

დ) მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის მქონე პირები - გაცემული საქართველოს შესაბამისი ორგანოს მიერ;

ე) სტატუს-ნეიტრალური დოკუმენტის მქონე პირები;

ვ) საქართველოში ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირები.

ზ) ოფიციალური დელეგაციების საკითხი გადაწყდება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, ინდივიდუალურად.
https://mfa.gov.ge/News/%E2%80%8Bsaqartveloshi-uckho-qveynis-moqalaqeebis-shemosvl.aspx?lang=ka-GE

ნიდერლანდების მთავრობის მიერ მიღებული ახალი ზომები კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებასთან დაკავშირებით (15 მარტი, 2020)

კორონავირუსის  (COVID-19) გავრცელების შეჩერების მიზნით, 15 მარტს ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობამ ქვეყანაში დამატებითი შეზღუდვების დაწესების გადაწყვეტილება მიიღო. ქვეყნის მასშტაბით 6 აპრილამდე მუშაობას შეაჩერებენ საბავშვო ბაღები და სკოლები. დაიკეტა კვების ობიექტები, კინოთეატრები, სპორტული დარბაზები და სხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები. მთავრობა მოქალაქეებს მოუწოდებს, სადაც შესაძლებელია, დაიცვან 1.5 მეტრიანი დისტანცია ერთმანეთს შორის.საქართველოს საელჩო და საკონსულო დაწესებულება ნიდერლანდების სამეფოში გადასულია მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე (14 მარტი, 2020)

მსოფლიოს მასშტაბით კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების დინამიკის გათვალისწინებით, საქართველოს საელჩო და საკონსულო დაწესებულება ნიდერლანდების სამეფოში გადასულია მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე, მოქმედებს ცხელი ხაზი მითითებულ ნომერზე.

გადაუდებელ და საგანგებო შემთხვევებში, საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია ტელეფონით დაუკავშირდეს საელჩოს ან საკონსულოს:

 • ცხელი ხაზი: +31 6 18 54 28 74

სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, საქართველოს მოქალაქე ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით უნდა დაუკავშირდეს საელჩოს ან საკონსულოს:

 • ტელეფონი:    +31 (0) 70 302 90 80
 • ელ-ფოსტა: thehague.con@mfa.gov.ge

იხილეთ თვითიზოლაციის წესები! (14 მარტი, 2020) კორონავირუსის გავრცელების მაღალი საფრთხის გამო თურქეთმა აკრძალა საჰაერო მიმოსვლა ევროპის რამდენიმე ქვეყანასთან მათ შორის ნიდერლანდებთან (14 მარტი, 2020)

 

📍კორონავირუსის გავრცელების მაღალი საფრთხის გამო თურქეთმა აკრძალა საჰაერო მიმოსვლა ევროპის რამდენიმე ქვეყანასთან მათ შორის #ნიდერლანდებთან.

📍საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც დაგეგმილი ჰქონდათ თურქეთის ავიახაზებით ( Turkish Airlines) ან პეგასუს ავიაკომპანიით (Pegasus Airlines) სამშობლოში დაბრუნება გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული შეზღუდვა ამოქმედდა 14 მარტიდან- 17 აპრილამდე.

📍ბილეთების გადაცვლის, გადაჯავშნის, ან გაუქმების საკითხებზე და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ დაუკავშირდეთ თქვენს ავიაკომპანიას.

📍გთხოვთ დაუკავშირდეთ ავიაკომბანიას ნიდერლანდებში შემდეგ ნომერზე:

Turkish Airlines: +31 (0) 20 405 9636
Pegasus Airlines: +31 20 262 6924

📍ან საერთაშორისო ქოლ ცენტრს შემდეგ ნომერზე:

Turkish Airlines: + 90 21 24 440 849
Pegasus Airlines: + 90 850 2506 777

📍ან კომპანიის ვებ-გვერდებზე

https://www.turkishairlines.com/…/ann…/coronavirus-outbreak/

https://www.flypgs.com/…/announcement-regarding-ticket-chan…

#StopCoV

 


საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით კორონავირუსის  (COVID-19) გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში საქართველოს საზღვრის როგორც საჰაერო, ისე სახმელეთო გზით, კვეთისას ფართოვდება შეზღუდვები როგორც საქართველოს, ისე, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის (12 მარტი, 2020):

ეს ქვეყნებია ჯანმო-ს მიერ განსაზღვრული მაღალი რისკის სახელწმიფოები: ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, კორეის რესპუბლიკა, იტალიის რესპუბლიკა, ირანის ისლამური რესპუბლიკა და დამატებით ის ოთხი ქვეყანა, სადაც მაღალია და სწრაფად იზრდება დაინფიცირების შემთხვევები - ესპანეთის სამეფო, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ავსტრიის რესპუბლიკა, საფრანგეთის რესპუბლიკა.

საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებს:

მოუწოდებთ საქართველოს მოქალაქეებს, მსოფლიოში კორონავირუსის გავრცელების მზარდი დინამიკის არსებობის პირობებში, გადაუდებელი აუცილებლობის არ არსებობის შემთხვევაში თავი შეიკავონ მოგზაურობისგან, განსაკუთრებით ჯანმო-ს მიერ განსაზღვრული ეპიდემიური რისკის მქონე ქვეყნებში და ასევე იმ ქვეყნებში სადაც იზრდება დაინფიცირების შემთხვევები.

ამასთან გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში, იტალიის რესპუბლიკაში, კორეის რესპუბლიკაში, ესპანეთის სამეფოში, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, ავსტრიის რესპუბლიკაში და საფრანგეთის რესპუბლიკაში მოგზაურობის შემთხვევაში, ან ზემოთხსენებულ ქვეყნებში ტრანზიტად ყოფნის შემთხვევაში, საქართველოში დაბრუნებისას ვალდებულნი არიან გაიარონ შესაბამისი ეპიდემიოლოგიურ შემოწმება და შემდეგ, სავალდებულო 14 დღიანი საკარანტინო პროცედურა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დადგენილი წესით.

სხვა ქვეყნების მოქალაქეობის მქონე პირებისთვის:

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც მიმდინარე პერიოდში მოგზაურობენ საქართველოში, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, საქართველოს საზღვრის კვეთისას დაწესებულია გარკვეული შეზღუდვები.

საქართველოში ჩამომსვლელი პირები, რომლებიც ბოლო 14 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ, ან მოემგზავრებიან ჯანმო-ს მიერ განსაზღვრული ეპიდემიური რისკის მქონე ქვეყნების (ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, იტალია, ირანი და ის ქვეყნები, სადაც მზარდია დაინფიცირების დინამიკა - საფრანგეთი, გერმანია, ესპანეთი, ავსტრია) გავლით:

ექვემდებარებიან ინტენსიურ შემოწმებას და შემდეგ ვალდებულნი არიან გაიარონ გაიარონ შესაბამისი ეპიდემიოლოგიურ შემოწმება და, შემდეგ, სავალდებულო 14 დღიანი საკარანტინო პროცედურა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დადგენილი წესით.

ან

წარმოადგინონ კორონავირუსზე (COVID -19) შემოწმების შესაბამისი ცნობა (სპეციფიკური ლაბორატორიული პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR) კვლევა), რომელიც გაცემული უნდა იყოს გამომგზავრების ქვეყნის შესაბამისი ლაბორატორიის მიერ, ხოლო ტრანზიტულად მგზავრობის შემთხვევაში ამ სატრანზიტო ქვეყნის შესაბამისი ლაბორატორიის მიერ.


საკონსულო სამსახურის განცხადება მომსახურების წესების ცვლილებების შესახებ (11 მარტი, 2020)
ა) მსოფლიო მასშტაბით, კორონავირუსის (COVID-19-ს) შემთხვევების მატებასთან დაკავშირებით, 2020 წლის 4 აპრილამდე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური მისიები და საკონსულო დაწესებულებები გადადიან მომსახურების განსაკუთრებულ რეჟიმზე, რაც ითვალისწინებს ადგილზე (უშუალოდ საკონსულო დაწესებულებაში) მომსახურების შეზღუდვებს.
აღნიშნული შეზღუდვები არ ეხება იმ საკონსულო მომსახურებებს, რომელთა მიღებაც შესაძლებელია დისტანციურად. ინფორმაცია დისტანციური მომსახურების შესახებ განთავსებულია https://www.geoconsul.gov.ge

გადაუდებელ და საგანგებო შემთხვევებში, საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია ტელეფონით დაუკავშირდეს საელჩოს ან საკონსულოს:

 • ცხელი ხაზი:   +31 (0)6 18 54 28 74 

სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, საქართველოს მოქალაქე ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით უნდა დაუკავშირდეს საელჩოს ან საკონსულოს:

 • ტელეფონი:    +31 (0) 70 302 90 80
 • ელ-ფოსტა: thehague.con@mfa.gov.ge

იმ შემთხვევაში, თუ საკონსულოსთან კომუნიკაციის შედეგად წარმოიშვა საქართველოს მოქალაქის საკონსულო დაწესებულებაში გამოცხადების გადაუდებელი აუცილებლობა, ამოქმედდება მომსახურების შემდეგი წესები:
 • მოქალაქე საკონსულოში უნდა გამოცხადდეს მარტო, თანხმლები პირების გარეშე (აღნიშნული არ ეხება არასრულწლოვნებს).
 • მოქალაქე საკონსულოში უნდა გამოცხადდეს ზუსტად მისთვის განსაზღვრულ დროს (არც ადრე და არც გვიან).
 • მოქალაქეს ეკრძალება საკონსულოში მომსახურების მისაღებად გამოცხადება, თუ მას აღენიშნება გრიპის სიმპტომები ან იყო შემხებლობაში კორონავირუსით დაინფიცირებულ პირთან.
 • მოქალქე საკონსულო დაწესებულებაში გადაუდებელი მომსახურების მისაღებად საჭიროა გამოცხადდეს დამცავი ატრიბუტიკით
 • მოქალქე ვალდებულია საკონსულო დაწესებულებაში შესვლისთანავე გამოიყენოს საკონსულოს შესასვლელთან განთავსებული ხელის სადეზინფექციო საშუალება.
 • მოქალაქე ვალდებულია მოერიდოს საკონსულოს მომსახურე პერსონალთან შემხებლობას.
 • მოქალაქე ვალდებულია თავი შეიკავოს საკონსულოში დამატებითი საგნების შეხებისგან, გარდა სადეზინფექციო საშუალებებისა და მომსახურების გაწევის დროს საჭირო ნივთებისა.
ბ) უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მომსახურება განხორციელდება, მხოლოდ დისტანციურად.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო იტოვებს უფლებას, სიტუაციის გაუარესების შემთხვევაში, გააგრძელოს დადგენილი შეზღუდვების მოქმედების პერიოდი.

საქართველოს საზღვრის კვეთისას დაწესდა დამატებითი შეზღუდვები (06 მარტი, 2020)

კორონავირუსის COVID-19 გავრცელების გამო შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს საზღვრის კვეთისას დაწესებულია გარკვეული შეზღუდვები, გთხოვთ გაითვალისწინოთ:

საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებისთვის:

მოვუწოდებთ საქართველოს მოქალაქეებს, გადაუდებელი აუცილებლობის არ არსებობის შემთხვევაში თავი შეიკავონ მოგზაურობისგან ჯანმო-ს მიერ განსაზღვრული ეპიდემიური რისკის მქონე ქვეყნებში, კერძოდ ჩინეთში, სამხრეთ კორეაში, იტალიაში, ირანში.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ზემოთხსენებულ ქვეყნებში მოგზაურობის შემთხვევაში, ან ზემოთხსენებულ ქვეყნებში ტრანზიტად ყოფნის შემთხვევაში, საქართველოს დაბრუნებისას ვალდებული ხართ სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტზე დაექვემდებაროთ დადგენილი წესით ინტენსიურ შემოწმებას და შემდეგ ვალდებულნი ხართ გაიაროთ 14 დღიანი საკარანტინო პროცედურა.

სხვა ქვეყნების მოქალაქეობის მქონე პირებისთვის:

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც მიმდინარე პერიოდში მოგზაურობენ საქართველოში, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, საქართველოს საზღვრის კვეთისას დაწესებულია გარკვეული შეზღუდვები.

საქართველოში ჩამომსვლელი პირები, რომლებიც ბოლო 14 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ, ან მოემგზავრებიან ჯანმო-ს მიერ განსაზღვრული ეპიდემიური რისკის მქონე ქვეყნების (ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, იტალია, ირანი) გავლით:

ექვემდებარებიან ინტენსიურ შემოწმებას და შემდეგ ვალდებულნი არიან გაიარონ 14 დღიანი საკარანტინო პროცედურა;

ან 

უნდა წარმოადგინონ კორონავირუსზე (COVID -19) PCR მეთოდით შემოწმების ცნობა, რომელიც გაცემული უნდა იყოს გამომგზავრების ქვეყნის შესაბამისი ლაბორატორიის მიერ, ხოლო ტრანზიტულად მგზავრობის შემთხვევაში ამ სატრანზიტო ქვეყნის შესაბამისი ლაბორატორიის მიერ.

#StopCoV

საელჩოს განცხადება კორონავირუსთან დაკავშირებით  (28 თებერვალი, 2020)

ნიდერლანდების სამეფოში კორონავირუსის შემთხვევების გამოვლენასთან დაკავშირებით, საქართველოს საელჩო მოუწოდებს ნიდერლანდების სამეფოში მცხოვრებ და ტურისტული მიზნით მყოფ საქართველოს მოქა

ლაქეებს, გაითვალისწინონ ნიდერლანდების საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და გარემოს ეროვნული ინსტიტუტის მიერ გაცემული რეკომენდაციები. დეტალურ ინფორმაციას და პასუხებს ხშირად დასმულ შეკითხვებზე იხილავთ ბმულზე:

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus/questions-and-answers-novel-coronavirus


სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში, როგორიც არის ცხელება, ხველა, ქოშინი და სუნთქვის გაძნელება, გირჩევთ აუცილებლად მიმართოთ უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებას.

გადაუდებელ და საგანგებო შემთხვევებში, საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია ტელეფონით დაუკავშირდეს საელჩოს ან საკონსულოს:

 • ცხელი ხაზი:   +31 (0)6 18 54 28 74 

სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, საქართველოს მოქალაქე ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით უნდა დაუკავშირდეს საელჩოს ან საკონსულოს:

 • ტელეფონი:    +31 (0) 70 302 90 80
 • ელ-ფოსტა: thehague.con@mfa.gov.ge

 

რეკომენდაციები კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციისთვის (28 თებერვალი, 2020)

კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, გთხოვთ გაეცნოთ რეკომენდაციებს როგორც მაღალი რისკის ზონის ქვეყნებიდან მოგზაურობის, ასევე ზოგადად მგზავრობის და თვითმფრინავის ბორტზე ყოფნის, ასვე თვითიზოლაციის შესახებ.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით

კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების და ქვეყანაში ვირუსის შემოტანის პრევენციის მიზნით და საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციით, მიზანშეწონილია საქართველოს მოქალაქეებმა თავი შეიკავონ ვიზიტებისა და მოგზაურობისგან ეპიდემიური რისკის მქონე ქვეყნებში:  ჩინეთი, ჩინეთის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონი ჰონგ-კონგი, ირანი, იტალია, კორეის რესპუბლიკა, ასევე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ჩამოთვლილ იმ ქვეყნებში, სადაც მაღალია ინფიცირების შემთხვევები. გთხოვთ იხილოთ ბმული: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

საქართველოს მოქალაქეებს, ვინც უკვე იმყოფება ამ ქვეყნებში, მოვუწოდებთ, დაიცვან ადგილობრივი ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები, მოერიდონ ხალხმრავალ ადგილებს და დაიცვან ჰიგიენის დადგენილი წესები. აღნიშნულ ქვეყნებში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს, საჭიროების შემთხვევაში, შეუძლიათ დაუკავშირდნენ  საქართველოს საკონსულო დაწესებულებებს, რომლებიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც მიმდინარე პერიოდში მოგზაურობენ საქართველოში, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, საქართველოს საზღვრის კვეთისას დაწესებულია გარკვეული შეზღუდვები, კერძოდ: 

საქართველოს მოქალაქეების და დროებითი ბინადრობის უფლების მქონე პირების გარდა:

 • ნებისმიერი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომელიც ბოლო 14 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ირანის ტერიტორიაზე, შეეზღუდებათ საქართველოში შემოსვლა;
 • ნებისმიერი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც ბოლო 21 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ჩინეთში, სამხრეთ კორეაში, იტალიაში, იაპონიაში, ვალდებულნი არიან განაცხადონ ხსენებულის შესახებ, დაექვემდებარონ ინტენსიურ შემოწმებას, დაელოდონ ტესტების შედეგებს და დაემორჩილონ შესაბამისი სამედიცინო პერსონალის გადაწყვეტილებას (კარანტინის რეჟიმი, თვითიზოლაციის რეჟიმი, უკან დაბრუნება) და სრულად გაითვალისწინონ მათი რეკომენდაციები;

საქართველოს მოქალაქეები და დროებითი ბინადრობის უფლების მქონე პირები:

 • რომლებიც ბოლო 14 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ირანის ტერიტორიაზე, ვალდებულნი არიან განაცხადონ ხსენებულის შესახებ, დაექვემდებარონ ინტენსიურ შემოწმებას და 14 დღიანი კარანტინის პროცედურას.
 • რომლებიც ბოლო 21 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ჩინეთში, სამხრეთ კორეაში, იტალიაში, იაპონიაში, ვალდებულნი არიან განაცხადონ ხსენებულის შესახებ, დაექვემდებარონ ინტენსიურ შემოწმებას, დაელოდონ ტესტების შედეგებს და დაემორჩილონ შესაბამისი სამედიცინო პერსონალის გადაწყვეტილებას (კარანტინის რეჟიმი, ან თვითიზოლაციის რეჟიმი) და სრულად გაითვალისწინონ მათი რეკომენდაციები;

აქვე გაცნობებთ, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობის შემთხვევაში  ავტომობილების მძღოლებს შეეხებათ იგივე პროცედურები და წესები, რომლებიც ჩამოთვლილია ფიზიკური პირების ნაწილში (ნაწილი 1).

საქართველოში დაშვებულია ნებისმიერი მესამე ქვეყნის საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრაობა საქართველოს ტერიტორიის გავლით ირანის მიმართულებით.  არ არის დაშვებული მესამე ქვეყნების საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრაობა საქართველოს ტერიტორიის გავლით ირანის  ტერიტორიიდან საქართველოში, ან მესამე ქვეყნებში.

კორონავირუსის გავრცელების პირობებში, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ მოგზაურობასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები, რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა: