საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი (სამსახური)

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი

დავით სოლომონია

+31 70 302 90 80

უფროსი მრჩეველი

გიორგი ნაკაშიძე

+31 70 302 90 83

კონსული

შორენა წიკლაური

+31 70 302 90 82

მრჩეველი

დავით მახიტაშვილი

+31 70 302 90 89

მრჩეველი

ხუტა სალია

+31 70 302 90 87

ფინანსური მენეჯერი

მალხაზ მუშკუდიანი

+31 70 302 90 84