საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ნიდერლანდების სამეფოს შორის

 1. „საქართველოს რესპუბლიკასა და ნიდერლანდების სამეფოს შორის მათ შესაბამის ტერიტორიებსა და მის მიღმა საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 03.04.1995. ძალაშია 01.03.1997 

   

 2. „საქართველოს მთავრობასა და ნიდერლანდების სამეფოს შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 03.02.1998. ძალაშია 01.04.1999

   

 3. „საქართველოსა და ნიდერლანდების სამეფოს შორის ტექნიკური და ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 23.06.1999. ძალაშია

   

 4. „საქართველოს მთავრობასა და ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობას შორის ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და შემოსავალზე გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 12.03.2002. ძალაშია 21.02.2003

   

 5. „საქართველოსა და ნიდერლანდების სამეფოს შორის საერთაშორისო საგზაო გადაზიდვების შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 31.10.2002. ძალაშია 01.09.2003

   

 6. „საქართველოსა და  ნიდერლანდებს შორის ადგილსამყოფელ ქვეყნებში აკრედიტებული დიპლომატების ოჯახის წევრებისათვის ნაცვალგების საფუძველზე ანაზღაურებადი შრომითი საქმიანობის ნებართვის მინიჭების შესახებ ნოტების გაცვლის გზით გასაფორმებელი ურთიერთგაგების მემორანდუმი“.
  ნიდერლანდების ნოტა 27.07.2010; საქართველოს ნოტა 27.10.10. ძალაშია 01.11.2010