საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის"  ვილნიუსის სამიტზე, 28-29 ნოემბერს, მიღებულ იქნა ერთობლივი დეკლარაცია, რომელიც „აღმოსავლეთ პარტნიორობის" წინა ორ სამიტზე (პრაღის და ვარშავის სამიტები) მიღებულ დეკლარაციებთან შედარებით, მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია და რეალისტური, ამავდროულად გაცილებით ამბიციური და მომავალზე ორიენტირებული დოკუმენტია.
eVISA portal