საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოს საპატიო კონსულები


საპატიო კონსულის ინსტიტუტი დაფუძნებულია „საკონსულო ურთიერთობების შესახებ“ ვენის 1963 წლის კონვენციის, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების, „დიპლომატიური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების შესახებ“ კანონითა და საქართველოს საპატიო კონსულის შესახებ“ დებულების თანახმად. საქართველოს საპატიო კონსულად შეუძლება დაინიშნოს ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს მოქალაქე ან საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მუდმივად ცხოვრობს ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში და არ იმყოფება სახელმწიფო სამსახურში. საპატიო კონსულის მეთაურობით საკონსულო დაწესებულების გახსნის საფუძვლად შეიძლება ჩაითვალოს - ეკონომიკური ან პოლიტიკური მნიშვნელობა საქართველოსთვის, საქართველოს მოქალაქეთა და იურიდიულ პირთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, სავაჭრო-ეკონომიკური, სამეცნიერო-ტექნიკური, კულტურული თანამშრომლობის განვითარება-გაღრმავება, ინვესტიციების მოზიდვა, ტურიზმის წახალისება.


საქართველოს საპატიო კონსული . ამსტერდამში

კორნელის ხაისბერტუს დე იახერი

მისამართი: Stadhouderskade 55, 1072AB Amsterdam

ტელ: +31 20 457 17 84

ფაქსი: +31 20 662 44 00
ელ.ფოსტა: honorary.consul@georgia-amsterdam.nl


საქართველოს საპატიო კონსული სამხრეთ ჰოლანდიაში

ბერნარდ ჰენდრიკ სტუივინგა

მისამართი
:  c/o Acomo

WTC, Beursplein 37

P.O. Box 30156

3001 DD Rotterdam